ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Kalamata

ELC Language Centre : Faron 209, Kalamata, Greece __ Tel: +(30) 27.210. 2.51.51

A Junior

A Junior Course: 34 weeks x 3 hours/week = 102 hours

WEEK 1: 17 – 19 SEPTEMBER   

Tuesday, 17 September 3012

COPY (Αντιγραφή) – (2-3 φορές):

 • A a, ant, apple
 • B b, boy, box
 • C c, cat,
 • D d, dog, door
 • E e, egg, elephant

DICTATION  (Ορθογραφία): ant, apple

Check this game out! A – E Alphabet Game HERE

Thursday 20 September 2012

COPY (Αντιγραφή) – (2-3 φορές):

 • F f, frog, fat
 • G g, girl, go, gorilla
 • H h, hat
 • I i, insect, igloo
 • J j, jug, jacket

Dictation (Oρθογραφία): fat, go, hat

Check this game out! F – J Alphabet Game HERE

WEEK 2: 24 – 26 SEPTEMBER

Tuesday, 24 September

COPY (Αντιγραφή) – (2 φορές):

 • K k, king, kite, kangaroo
 • L l, lemon
 • M m, monkey, money, mum
 • N n, no, nest

Dictation (Ορθογραφία): king, lemon, nest

check this out: https://elc-juniors.wikispaces.com/Videos

Thursday, 28 September

Copy (Αντιγραφή) (2-3 φορές):

 • Ο ο, octopus
 • P p, pen, pencil, poster
 • Q q, queen, quilt, quiet
 • R r,  robot,  river, ring
 • S s, snake, s
 • T t, tiger

Dictation (Ορθογραφία): pen, robot, ring, tiger

Check these games out! K – O Alphabet Game HERE  & P – T Alphabet Game HERE

WEEK 3: 1 – 3 OCTOBER

Tuesday, 2 October

Copy (Αντιγραφή):

 • U u, umbrella, bus
 • V v, van,
 • W w, worm, window, woman
 • X x, box, fox
 • Y y, yes,  yo-yo, yellow,
 • Z z, zebra, zero

Dictation (Ορθογραφία): van, box, yes, zebra

C D: Listen to the CD

Check this game out! U – Z Alphabet Game HERE

MORE ABC EXTRAS

Thursday, 4 October

Copy (Αντιγραφή): The Colours (Pupil’s Book)

Dictation (Ορθογραφία): blue, red, brown, pink, green

EXTRAS

WEEK 4: 8 – 10 OCTOBER

Tuesday, 9 October

 • Copy (Αντιγραφή): The Colours
 • Dictation (Ορθογραφία): black, white, purple, orange, yellow
 • Activity Book: Την αντίστοιχη σελίδα (The colours)

EXTRAS

 Thursday, 11 October

 • Copy (Αντιγραφή): The Numbers 1-10 (pupils Book)
 • Dictation (Ορθογραφία): one, two, three, four, five
 • Activity Book: Την αντίστοιχη σελίδα (The numbers)

EXTRAS

WEEK 5: 15 – 17 OCTOBER

Tuesday, 16 October

 • Copy (Αντιγραφή): Pupil’s Book, page 8, ex. D
 • Dictation (Ορθογραφία): Hello! What’s your name? My name’s ______________.
 • C D: Listen to your Pupil’s Book CD (p. 8, exercise D – τον διάλογο!!)

 Thursday, 18 October

 • Copy (Αντιγραφή): Pupil’s Book, page 11, ex. D (x1)
 • Dictation (Ορθογραφία): Try again! Yes, well done!

— Να γράψετε διαλόγους όπως αυτόν της αντιγραφής, αλλά με διαφορετικά αντικείμενα και με ΧΡΩΜΑΤΑ!

π.χ. Look! A red apple.

No, try again!

Look! A black pencil.

Yes, well done!

 • C D: Να ακούσουμε τις σελίδες 9-11.

WEEK 6: 22 – 24 OCTOBER

Tuesday, 23 October

 • Copy (Αντιγραφή): Pupil’s Book, page 22 (όλα)
 • Dictation (Ορθογραφία): Trick or treat?
 • Activity Book: την αντίστοιχη σελίδα της 22 του Pupil’s Book (Trek and his reporters).
 • C D: Να ακούσουμε τις σελίδες 14-22!

 Thursday, 25 October

 • Copy (Αντιγραφή): Companion, σελίδα 11, τις λέξεις: 1-9, 11
 • Dictation (Ορθογραφία): Τις νέες λέξεις από το Pupil’s Book, σελ. 26
 • Activity Book: σελίδες 14-15

EXTRAS

WEEK 7: 29 OCTOBER – 31 OCTOBER

Tuesday, 30 October

 • Copy (Αντιγραφή): Το ρήμα BE όπως το γράψαμε στον πίνακα (και στο πρόχειρό μας!)
 • Dictation (Ορθογρ.): To ρήμα BE ( I am, you are, he is…. they are)
 • Activity: σελ. 16-17
 • Companion: σελ. 11 (1.12-1.26)

Thursday, 1 November

 • Copy (Αντιγρ.): Pupils Book (B1), σελ. 31, άσκ. D
 • Dictation (Ορθογρ.): best friend, grandma, grandpa, great, nice
 • Activity Book: σελ. 18-19
 • Ανάγνωση: Pupils Books σελ. 30
 • Την φωτοτυπία! (την 1η σελίδα μόνο!)ELC_HT_GR_Quiz 01_BE

WEEK 8: 5 – 7 NOVEMBER

Tuesday, 6 November

B1 = Pupil’s Book – B2 = Activity Book – B3 = Companion

 • Copy (Αντιγρ.): B1, sel. 31, ασκ. D
 • Dictation (Ορθογρ.): B3, σελ. 11, numbers 15, 18, 30,34, 36
 • Την φωτοτυπία της Πέμπτης 1 Νοεμβρίου  (την 2η σελίδα!)

Thursday, 8  November

Copy (Αντιγραφή): Β2, σελ. 94, τις λέξεις από το puzzle

Την φωτοτυπία της Πέμπτης 1 Νοεμβρίου  (την 3η σελίδα!)

WEEK 9: 12 – 14 NOVEMBER

Tuesday, 13 November

 • Copy (Αντιγραφή): Β1, τις λέξεις (camera, big, small, lion, giraffe, tall, short, funny, Let’s go.
 • Dictation (Ορθογραφία): camera, big, small, lion, giraffe, tall, short
 • Companion: Nα ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ: σελ 14, Lesson 1, τις λέξεις
 • Activity Book: σελ  210-21
 • C D: Μη ξεχνάμε να ακούμε το CD!

Thursday, 15  November

 • Copy (Αντιγραφή): B3, σελ.14, Lesson 2
 • Dictation (Ορθογραφία): B3, sel. 14, numbers: 16-20, 22
 • Companion: Να μελετήσω τις λέξεις
 • Activity Book: σελ. 22-23
 • C D: Μη ξεχνάμε να ακούμε το CD! (τις λέξεις από το CD του B3, και τα κείμενα από το CD του B1)

WEEK 10: 19 – 21 NOVEMBER

Tuesday, 20 November

 • Copy (Αντιγραφή): B3, σελ. 14-15: numbers 26, 28-30
 • Dictation (Ορθογραφία): Β3, σελ. 14-15:26, 27-31
 • Companion: σελ 24
 • Ανάγνωση: Β1, σελ. 36

Thursday, 22  November

Copy (Αντιγραφή): Από τον πίνακα:

 1. Are you Greek? — Yes, I am.  /  No, I’m not.
 2. Is he from Kalamata? — Yes, he is.  /  No, he isn’t.
 3. Is she tall? — Yes, she is.  /  No, she isn’t.
 4. Is it a frog? — Yes, it is.  /  No, it isn’t.

Activity Book: σελ. 25

B3: σελ. 16, και επανάληψη (Units 1,2)

WEEK 11: 26 – 28 NOVEMBER

Tuesday, 27 November

Ανάγνωση και επανάληψη: Β1, σελ 32, 34, 36

Την φωτοτυπία – κάνε “ΚΛΙΚ” ΕΔΩ: ELC_HT_Quiz 06_BE_Pronouns

Thursday, 29  November

 • Copy (Αντιγραφή):
 • Dictation (Ορθογραφία):
 • Companion:
 • Activity Book:
 • C D:

WEEK 12: 3 – 5  DECEMBER

Tuesday, 4 December

 • Copy (Αντιγραφή): B3, page 17, words 3.1-3.8
 • Dictation (Ορθογραφία): B3, page 17, words 3.1-3.8
 • Companion: Να μάθω τις λέξεις!!
 • Activity Book: σελ. 26-27
 • C D: Β1, Lesson 3.1, να το ακούσω!
 • Την φωτοτυπία – κάνε “ΚΛΙΚ” ΕΔΩ: ELC_HT_Quiz 07_This-That-Pronouns

Thursday, 6 December

Τhis → These

That → Those

E.g: This is a cat.  →  These are cats.

That is an ostrich. → Those are ostriches.

 • Copy (Αντιγραφή): B3, σελ. 17, numbers 3.9-3.16
 • Dictation (Ορθογραφία): B3, σελ. 17, numbers 3.9-3.16
 • Companion: μαθαίνω τις νέες λέξεις
 • Activity Book: σελ. 28-29
 • Book 1: Μελετώ προσεκτικά τις σελίδες 40-41

WEEK 13: 10 – 12  DECEMBER

Tuesday, 11 December

 • Companion: Eπανάληψη λεξιλογίου από τις ενότητες  1-3
 • Activity Book: σελ. 30-33

Thursday, 13 December

Copy (Αντιγραφή) & Dictation (Ορθογραφία):

My name is _______________. How are you?

C D:

WEEK 14: 17 – 19  DECEMBER

Tuesday, 18 December

Copy (Αντιγραφή): B1, σελ. 42, τις 4 πρώτες εικόνες (What’s this? It’s an …. / What are these? They are ….)

Dictation (Ορθογραφία): What’s this? It’s a dolphin.

Companion: Unit 3, Lesson 3, Nα μελετήσω τις λέξεις.

Activity Book: Unit 3, Lesson 3, να κάνω τις ασκήσεις.

C D: Να μη ξεχάσω να ακούω τα CD.

ELC_HT_Quiz 08_What’s this

Thursday, 20 December

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

CHRISTMAS HOLIDAY!!

snowman-catching-snowflakes

WEEK 15: 9  JANUARY

Tuesday, 8 January

Copy (Αντιγραφή): Happy new Year! & The numbers 11-20

Dictation (Ορθογραφία): The numbers 11-20

Companion:

Activity Book:

C D:

Thursday, 10 January

Copy (Αντιγραφή): B3, p. 20: words 4.1-4.8 (x2)

Dictation (Ορθογραφία): B3, p. 20: words 4.2-4.6

Companion: p. 18-19 & Να ακούσω τις λέξεις στην σελ. 20 (4.1-21)

Activity Book:  σελ. 34, ασκ. Α, Β

C D: Να ακούσω τις λέξεις Companion,  στην σελ. 20 (4.1-21)

WEEK 16: 14 – 16  JANUARY

Tuesday, 15 January

Copy (Αντιγραφή): B1, p.51, ex. C

Dictation (Ορθογραφία): How many pupils? There is one pupil.

How many helicopters? There are twelve helicopters.

Activity Book: p. 34-35

Thursday, 17 January

Copy (Αντιγραφή): B3, p. 20, words 23-34, 36

Dictation (Ορθογραφία): Is there s a school? Yes, there is. Are there any pupils? No, there aren’t

Activity Book: pp. 36-37

C D: ακούμε τις λέξεις!!

WEEK 17: 21 – 23  JANUARY

Tuesday, 22 January

Copy (Αντιγραφή): Β3, π. 21, 4.37-4.43 (x 3 φορές!)

Dictation (Ορθογραφία): Β3, σελ. 20, 4.23, 4.24 & σελ. 21, 4.37 – 4.40

Companion: B3, σελ. 21-22

& την  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ

Thursday, 24 January

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 18: 28 – 30 JANUARY

Tuesday, 29 January

Copy (Αντιγραφή): B1, p.56, the new words. (x3)

Dictation (Ορθογραφία): B1, p.56, the new words

Companion: Study the vocabulary

Activity Book: p. 40

“ΕΚΘΕΣΗ”¨My Classroom.

C D:

WEEK 19: 4 – 6 FEBRUARY

Copy (Αντιγραφή): B1, p. 57, ex. C

Dictation (Ορθογραφία): B1, p. 57, ex. B: I’ve got… a small nose.

“Eκθεση”: Γράφω προτάσεις με το :  have got /  has got

π.χ. We have got a big house.

My mum has got a small nose.

WEEK 20: 11 – 13  FEBRUARY

 

Copy (Αντιγραφή): B3, p. 23, words 5.17-5.24 (x3)

Dictation (Ορθ):B3, p. 23, words 5.17-5.23

Companion: Μελετήστε τις λέξεις!

Activity Book: p. 42-43

C D: ακούστε τις λέξεις από το CD!

WEEK 21: 18 – 20  FEBRUARY

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 22: 11 – 13  FEBRUARY

Tuesday, 12 February

Copy (Αντιγραφή): Β1, π. 61, εχ Ε (χ2)

Dictation : I haven’t got a tail. She hasn’t got a brother.

Companion: pp 24-25

Activity Book: p. 44-45

Tuesday, 14 February

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 23: 18 – 20  FEBRUARY

Tuesday, 19 February

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

Tuesday, 21 February

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 24: 25 – 27 FEBRUARY

Tuesday, 26 February

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

Tuesday, 28 February

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 25: 4 – 6 MARCH

Tuesday, 5 March

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

Tuesday, 7 March

Copy (Αντιγραφή):

Dictation (Ορθογραφία):

Companion:

Activity Book:

C D:

WEEK 26: 11 – 13 MARCH

 

 

WEEK 27: 18 – 20 MARCH

Tuesday,  

THURSDAY

WEEK 28: 27 MARCH

TUESDAY 25 MARCH IS A NATIONAL HOLIDAY

Tuesday, 9 April

Tuesday, 11 April

WEEK 29: 1 – 3 APRIL

Tuesday, 16 April

Tuesday, 18 April

WEEK 30: 8 – 10 APRIL

Tuesday, 23 April

Tuesday, 25 April

— EASTER HOLIDAY! 14 – 25  APRIL–

WEEK 31: TUESDAY 29 APRIL

 THURSDAY 1 MAY IS A HOLIDAY

Tuesday, 14 May

Tuesday, 16 May

WEEK 32: 6 – 8 MAY

Tuesday, 21 May

Tuesday, 23 May

WEEK 33: 13 – 15 MAY

Tuesday, 28 May

Tuesday, 28 May

WEEK 34: 20 – 22 MAY

Tuesday, 4 June

Tuesday, 6 June

WEEK 35: 27 – 29 MAY

Tuesday, 11 June

Tuesday, 15 June

WEEK 36: 3 – 5 JUNE

Tuesday, 11 June

Tuesday, 15 June

WEEK 37: 10 – 12 JUNE

Tuesday, 11 June

Tuesday, 15 June

Advertisements

ELC Stats

 • 23,190 hits

Findweather

Time_Temperature

ELC 1

27210 81 537
Mon - Thu
19:00 - 21:00

ELC 2

+30 27210 2 51 51
Monday - Friday
16:00 - 20:00

Upcoming Events

No upcoming events