ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Kalamata

ELC Language Centre : Faron 209, Kalamata, Greece __ Tel: +(30) 27.210. 2.51.51

Italiano Esami

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας – Ιταλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Υπουργείου Παιδείας)

Δικαιολογητικά:1)      Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

2)      Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση Α1/Α2 “Βασική Γνώση”.

β. των 80 ευρώ για τη νέα διαβαθμισμένη εξέταση Β1/Β2 “Καλή Γνώση”.

γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 “Πολύ Καλή Γνώση”.

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741).

CELI

Eξετάσεις 2011: Επίπεδα CELI 1,2,3, 4, 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012: Όλα τα επίπεδα (CELI 1,2,3,4,5)
Γραπτή εξέταση: 19/11/2012
Προφορική εξέταση:  20/11/2012
Εγγραφές: 03/09/2011 – 28/09/2011

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση / 78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

Δείγματα Εξετάσεων

Advertisements

ELC Stats

  • 23,190 hits

Findweather

Time_Temperature

ELC 1

27210 81 537
Mon - Thu
19:00 - 21:00

ELC 2

+30 27210 2 51 51
Monday - Friday
16:00 - 20:00

Upcoming Events

No upcoming events