ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Kalamata

ELC Language Centre : Faron 209, Kalamata, Greece __ Tel: +(30) 27.210. 2.51.51

Γερμανική_Info

ELC Languages – Deutsch – Γερμανικά

Η γερμανική γλώσσαείναι η κύρια γλώσσα 96.75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13.3% των Ευρωπαίων. Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη πρώτη γλώσσα μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη). Είναι επίσης η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά . Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη γλώσσα (μετά τα Αγγλικά) κατά σειρά σε χρήση στο χώρο του διαδικτύου, ενώ περισσότερο από 8% των σελίδων στο διαδίκτυο είναι στη γερμανική γλώσσα. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.“Τα Γερμανικά είναι δύσκολα!” …  Μύθος ή πραγματικότητα?
Η αντίληψη που επικρατεί και χαρακτηρίζει τα Γερμανικά ως δύσκολη γλώσσα είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποθαρρύνονται έτσι πολλοί άνθρωποι από την εκμάθηση μιας γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για σπουδές αρίστου επιπέδου σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, και ανοίγει την πόρτα σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτων. Υπάρχουν δε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις γερμανικές και τις ελληνικές λέξεις!
Επιπλέον, η γερμανική είναι μια γλώσσα που δομείται με βάση αυστηρούς κανόνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που καθιστά εύκολη την εκμάθησή της, υπό την προυπόθεση της σωστής διδασκαλίας και της συστηματικής μελέτης. Ένας άλλος παράγοντας που θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας είναι η…

Κοινή προέλευση των Γερμανικών και των Αγγλικών

Η αγγλική και η γερμανική έχουν κοινή καταγωγή δεδομένου ότι ανήκουν και οι δύο στην οικογένεια των αγγλο-σαξονικών γλωσσών. Οι ομοιότητες είναι εμφανείς σε επίπεδο ετυμολογίας και οι ρίζες των περισσοτέρων λέξεων είναι κοινές όπως θα διαπιστώσετε παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα:

Ελληνικά
Αγγλικά Γερμανικά
παιδί κid kind
παπούτσι shoe schuh
μητέρα mother mutter
βιβλίο book buch
λέξη word wort
φιλί kiss kuss
μαλλιά hair haar

Εξακολουθείτε να πιστεύετε οτι τα Γερμανικά είναι όντως τόσο δύσκολα;Η Μεθοδολογία μας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ELC προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών που βασίζεται στην κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, λεξιλόγιο/δομές και προφορική έκφραση.
Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν  τα διπλώματα Γερμανικών που χορηγεί το Ινστιτούτο Goethe και το Υπουργείο Παιδειας. Φροντίζουμε επίσης να εξοικειώσουμε τους σπουδαστές μας με το γερμανικό πολιτισμό και τις επιφανείς προσωπικότητες της Γερμανίας.

Δείτε: Πληροφορίες για τις Εξετάσεις

Advertisements

ELC Stats

  • 23,190 hits

Findweather

Time_Temperature

ELC 1

27210 81 537
Mon - Thu
19:00 - 21:00

ELC 2

+30 27210 2 51 51
Monday - Friday
16:00 - 20:00

Upcoming Events

No upcoming events